Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Uda mi się. Popatrzę na niego i nie rozpadnę się na kawałki. 
Dam radę. 
Wzdycham i przyciskam czoło do ściany. Kogo chcę oszukać?
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena

March 02 2017

Zapomnisz o nim i nie będziesz wspominać go już co noc. Nie będziesz czekać aż wyświetlacz telefonu się podświetli i zobaczysz kopertę z jego imieniem. Słysząc kiedyś “waszą” piosenkę w radiu nie przełączysz jej, właściwie, to nic wtedy nie zrobisz bo nawet nie zwrócisz uwagi. Będziesz zdolna do tego by usunąć wszystkie wiadomości i jego numer, który z biegiem czasu i tak ulotni Ci się z głowy. Leżąc wieczorem w łóżku nawet przez chwilę nie pomyślisz o nim, brzmi nierealnie prawda? Ale tak właśnie będzie, jeśli teraz dasz sobie spokój. Musisz zrozumieć, że tacy ludzie jak on nigdy się nie zmienią i to nie chłopak w którym kiedyś się zakochałaś, on zniknął i nie wróci. Możesz cierpieć dalej ale pamiętaj, że jeśli skończysz to jak najszybciej to będziesz coraz bliżej szczęścia, które czeka Cię po uwolnieniu się od jego osoby.
Reposted fromnewlifee newlifee viazapachsiana zapachsiana
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— powinnam to wreszce zrozumieć!

March 01 2017

Uczucia, które wracają nigdy nie odeszły..
Reposted fromSalute Salute viaWilalena Wilalena

July 10 2015

6379 a9da
Reposted fromfoina foina viamartynape martynape
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viarational rational
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

July 08 2015

8714 c769
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanakarenina anakarenina
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viamisspandora misspandora

July 03 2015

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię

June 30 2015

1765 6391
Będzie dobrze.
Wszystko jakoś się ułoży.
Poradzisz sobie.
Zobaczysz, że jeszcze będziesz się z tego wszystkiego śmiać.

Yhym, ok - a teraz pozwól mi poryczeć się z bezsilności.
— aggape 29.06.2015
Reposted fromaggape aggape viaanakarenina anakarenina
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają.
Reposted fromkarna karna viaserplesniowy serplesniowy

June 25 2015

"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie wrócić. 
Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
-Fiodor Dostojewski

June 23 2015

I mimo wszystko, wciąż jesteś osobą dla, której zrobiłabym o wiele więcej niż dla pozostałych.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl